Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI
Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI
LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

    Lời chào của họ nhà gái
    Giới thiệu cha bác
    Vị đại diện nhà trai phát biểu và tiến lễ vật
    Vị đại diện nhà gái đáp từ và nhận lễ vật
    Dẫn dâu ra giới thiệu và mở lễ vật (cô dâu chú rể mở), giới thiệu lễ vật
    Dâu và rể  mời cha bác trầu cau hoặc rượu
    Cha mẹ chồng trao kỷ vật đính hôn

    Nghi thức tôn vinh Thiên Chúa
    Tứ thân phụ mẫu + hai vị đại diện + đôi tân hôn ra chào quý khách
    Đôi lời mời quý khách dự tiệc

    Nhà trai cảm ơn ra về
    Nhà gái đáp từ

LỄ VẬT: Trầu cau – Trà – Rượu – Bánh – Trái cây
TAG: MC TIỆC CƯỚI, LỜI DẪN MC, THƠ MC ĐÁM CƯỚI , KỊCH BẢN MC
Facebook Comments
Loading...